تعرفه ها

اینجا یک توضیح کوتاه از کسب و کار ما نوشته می شود تا کاربر درک بهتری از وبسایت ما داشته باشد اینجا یک توضیح کوتاه از کسب و کار ما نوشته می شود

پلن لایسنس

اینجا یک توضیح کوتاه از این پلن نوشته می شود تا با این پلن بیشتر آشنا شود. این یک متن تست می باشد این یک تست است

پلن لایسنس خود را انتخاب نمایید

205.000تومان یکماهه/

300.000تومان دوماهه/

405.000تومان سه ماهه/

600.000تومان شش ماهه /

1.000.000تومان یک ساله /

1.500.000تومان دو ساله /

پلن ابری

اینجا یک توضیح کوتاه از این پلن نوشته می شود تا با این پلن بیشتر آشنا شود. این یک متن تست می باشد این یک تست است

پلن لایسنس خود را انتخاب نمایید

205.000تومان یکماهه/

300.000تومان دوماهه/

405.000تومان سه ماهه/

600.000تومان شش ماهه /

1.000.000تومان یک ساله /

1.500.000تومان دو ساله /

سورس کد

اینجا یک توضیح کوتاه از این پلن نوشته می شود تا با این پلن بیشتر آشنا شود. این یک متن تست می باشد این یک تست است

JS

PHP

HTML

Angular

SQL

CSS

جهت دریافت تعرفه با ما تماس بگیرید